Lịch sử phát triển

15/08/2015 07:06

VIỆN NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN (Institute of Policies and Development - IPD) được thành lập theo Quyết định số 3773/QĐ-HVCTQG ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, số đăng ký: A-1270 ngày 13/02/2015.

Trụ sở chính: Phòng 802, nhà A5, Học viện Chính trị khu vực I, số 15 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cơ quan quản lý trực tiếp: Học viện Chính trị khu vực I.

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ:

   — Nghiên cứu khoa học liên ngành để cung cấp luận cứ khoa học và tư vấn chính sách cho các bộ, ban, ngành Trung ương, tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

   — Nghiên cứu, biên soạn tài liệu, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và chuyển giao kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
Share Post