Đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng những vẫn đề liên quan đến xu thế phát triển - Tác giả: Quang Trung

18/08/2015 10:48

ĐƯA VÀO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN XU THẾ PHÁT TRIỂN

Quang Trung

    Trong khuôn khổ chuyến công tác, nghiên cứu, khảo sát, tổng kết thực tiễn - lý luận tại Hà Tĩnh, sáng 17/5, Đoàn công tác Học viện Chính trị khu vực I, do PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.   

    Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự báo cáo với đoàn về tình hình phát triển KT-XH, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Theo đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVII đạt nhiều kết quả quan trọng. Hà Tĩnh đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, xây dựng NTM, dồn sức triển khai các chương trình, dự án trọng điểm.

Đưa vào văn kiện đại hội Đảng những vấn đề liên quan đến xu thế phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự báo cáo với đoàn về tình hình phát triển KT-XH công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

    Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở cũng được tăng cường. Công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng được thực hiện đảm bảo đúng theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị.

    Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I, đề cập tới những vấn đề thực tiễn và lí luận thông qua mô hình phát triển của Hà Tĩnh. Về sản xuất, PGS.TS Đoàn Minh Huấn cho rằng, người dân từ lâu đã tham gia thị trường, nhưng đó là quá trình tham gia thị trường hàng hóa sơ khai. Vì thế, muốn tiến lên nền sản xuất hiện đại phải có các yếu tố của kinh tế thị trường, trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Đây là điều mà Hà Tĩnh đã và đang tập trung.

Đưa vào văn kiện đại hội Đảng những vấn đề liên quan đến xu thế phát triển

Để đem lại hiệu quả cao hơn nữa trong quá trình thực hiện liên kết hóa, doanh nghiệp hóa, xã hội hóa, PGS.TS Đoàn Minh Huấn cho rằng cần tạo sự chuyển biến trong việc ứng dụng, chuyển giao KHCN.

    Về vấn đề liên kết hóa, đây là phương thức tương tác giữa các chủ thể khác nhau trong quá trình tham gia thị trường, tuy nhiên cần lưu ý mối quan hệ giữa doanh nghiệp công và tư. Về vấn đề xã hội hóa, cần có cách tiếp cận rộng hơn, không chỉ nhấn mạnh ở nguồn lực tài chính mà còn cần chú ý đến vấn đề phi tài chính, công tác tham gia quản lý.

    Về vấn đề mô hình tăng trưởng ở khu công nghiệp qua thực tế tại KKT Vũng Áng, trên thực tế, đây mới là bước đầu trong quá trình đầu tư của doanh nghiệp. Vì vậy, trong quá trình đầu tư, các vấn đề như năng lượng, công nghiệp văn hóa, công nghiệp y tế, ứng dụng CNTT… cần được chú trọng, quan tâm.

Đưa vào văn kiện đại hội Đảng những vấn đề liên quan đến xu thế phát triển

Ths Nguyễn Thanh Bình: Nhìn ở góc độ quản trị, báo cáo chính trị phải đánh giá được lực đẩy mà Hà Tĩnh có là gì và lực cản mà Hà Tĩnh đang gặp phải là gì, từ đó mới đưa ra phương hướng, cách thức quản trị phù hợp.

    Về văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đại biểu cho rằng, kết cấu văn kiện đã bao quát cơ bản những vấn đề quan trọng, chính yếu của đời sống KT-XH. Tuy nhiên, văn kiện cần quan tâm tới các chủ thể của nền kinh tế thị trường, nhất là ở nông thôn khi mà ở đây phát triển chưa đồng đều. Cần quan tâm tới chất lượng nguồn nhân lực, từ cán bộ quản lý đến công chức, người lao động; đề cập đầy đủ hơn, nhiều mặt hơn tới mối quan hệ giữa đô thị và nông thôn. Đặc biệt, những vấn đề mới liên quan đến xu thế phát triển cần được đưa vào văn kiện như: phát triển kinh tế thị trường hiện đại, vấn đề tăng trưởng nhanh, KHCN…

    Về các khâu đột phát, Hà Tĩnh cần chú trọng tới sự đồng bộ trong các yếu tố kinh tế thị trường, cải cách thể chế, chất lượng nguồn nhân lực, đa dạng hóa đầu tư và khoa học công nghệ.

    Cảm ơn sự quan tâm và đóng góp tích cực của đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự mong tiếp tục nhận được ý kiến góp ý cụ thể của các thành viên đoàn công tác để Tiểu ban Văn kiện hoàn thành báo cáo chính trị, sớm gửi tới cấp cơ sở, xin ý kiến góp ý.

 * Nguồn: Báo Hà Tĩnh

 

 

 

 
Share Post
Một số bài viết khác

- Diễn văn tại Lễ trao bằng Thạc sỹ năm 2016 - PGS.TS. Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I