Diễn đàn Quản trị công châu Á lần thứ hai về đổi mới khu vực công - Lan Chi

23/09/2015 10:31

DIỄN ĐÀN QUẢN TRỊ CÔNG CHÂU Á LẦN THỨ HAI VỀ ĐỔI MỚI KHU VỰC CÔNG

Lan Chi

     Từ ngày 9 - 10/09/2015, tại Hà Nội, Trung tâm Chính sách OECD Hàn Quốc, Hội đồng Phát triển lãnh thổ và Quản trị công OECD, Học viện Chính trị khu vực I và Viện hành chính công Hàn Quốc cùng phối hợp tổ chức “Diễn đàn Quản trị công châu Á lần thứ hai về Đổi mới khu vực công”. Tiếp theo thành công của Diễn đàn lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 6/2014 tại Jakarta, Indonesia, diễn đàn năm nay với chủ đề “Thúc đẩy khả năng thay đổi và đổi mới trong Chính phủ” hi vọng sẽ giúp cho chính phủ các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương tìm ra được những cách thức phù hợp để thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các giải pháp sáng tạo phù hợp với nhu cầu đặc thù của từng nước thông qua những chia sẻ của các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách có kinh nghiệm đến từ Hàn Quốc và các nước OECD khác, cũng như nước chủ nhà Việt Nam.


     Đến dự và phát biểu tại diễn đàn có:

     Ông Deoksoo Park - Tổng giám đốc chương trình Quản trị công, Trung tâm Chính sách OECD Hàn Quốc

     Ông Tạ Ngọc Tấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

     Ông Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I

     Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

     Đại sứ Mexico tại Việt Nam

    Đại diện phòng Cải cách khu vực công OECD và các giảng viên, nhà nghiên cứu của Học viện chính trị Khu vực I cùng tham gia thảo luận.

     Diễn đàn gồm các phiên chính như sau:

     Phiên 1: Cấu trúc và phối hợp đổi mới: Mô hình các nước OECD

     Phiên 2: Những điển hình đổi mới của Chính phủ Hàn Quốc 3.0

     Phiên 3: Tăng cường năng lực cho các tổ chức khu vực công: nghiên cứu trường hợp Việt Nam

     Phiên 4: Tăng cường kĩ năng và năng lực con người: Vai trò của quản lí nguồn nhân lực

     Với các chủ đề chính nêu trên, mỗi phiên của diễn đàn đều có sự tham gia của hai diễn giả thuyết trình về các nghiên cứu và các trường hợp thực tiễn cụ thể. Sau đó là phần phản biện của các đại biểu tham dự diễn đàn.

     Nội dung cụ thể của từng phiên như sau:

     Phiên 1: Cấu trúc và phối hợp đổi mới: Mô hình các nước OECD

     Diễn giả 1: Alex Roberts, luật sư đề xướng đổi mới, Ban Chính sách và điều phối đổi mới, khoa học và thương mại, Bộ công nghiệp và khoa học Australia

     Với bài thuyết trình có chủ đề: “Kết nối, Chia sẻ và Học tập”  - Cách tiếp cận của chính quyền Australia trong Hợp tác và Hỗ trợ đổi mới khu vực công, diễn giả Alex Roberts chia sẻ những thông tin liên quan đến một chương trình đặc biệt được tiến hành từ năm 2009 bởi Bộ Công nghiệp và Khoa học Australia. Mục đích chính của chương trình này là kết nối công chức và những người quan tâm đến việc khu vực công có thể thực hiện công việc theo những cách khác nhau và tốt hơn như thế nào, chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm thực hành đổi mới, hướng dẫn và cung cấp bộ công cụ đổi mới khu vực công, tăng cường và khẳng định sự hỗ trợ của các nhà lãnh đạo.

     Từ năm 2009 đến nay, chương trình này đã đạt được những cột mốc đáng ghi nhận như: Trao quyền sự thay đổi: Thúc đẩy đổi mới trong nền công vụ Australia (năm 2010); Diễn đàn đổi mới khu vực công (năm 2010); Kế hoạch hành động đổi mới APS (năm 2011); Thiết kế chính quyền (năm 2012-2013) và Cam kết của Ban thư kí (năm 2015). Với một loạt các hoạt động và sáng kiến đã và đang tiếp tục được triển khai, chương trình này ngày càng thu hút được sự quan tâm và tham gia của nhiều thành phần trong xã hội Australia, từ chính quyền các bang và lãnh thổ, các cơ quan phi lợi nhuận  (như Trung tâm đổi mới xã hội Australia) đến cả khu vực tư nhân…

     Diễn giả 2: Dosuk Lee, Nghiên cứu viên phối hợp, Trung tâm Hợp tác Quốc tế công, Viện hành chính công Hàn Quốc

     Với bài thuyết trình có chủ đề: Các lĩnh vực hành chính công trong “Làn sóng Hàn Quốc” – diễn giả Dosuk Lee muốn chia sẻ mô hình phát triển của Hàn Quốc  – từ một quốc gia nhận Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đến một quốc gia cung cấp hỗ trợ (ODA). Mô hình phát triển này khác biệt với mô hình của các quốc gia phát triển khác ở chỗ nó lựa chọn ra những trường hợp điển hình sáng tạo về phát triển quản trị trong quy hoạch quốc gia, cụ thể là tăng cường chú ý đến các lĩnh vực hành chính công, tạo nên “Làn sóng Hàn Quốc” với sự đổi mới của hệ thống hành chính, xây dựng năng lực cho các cán bộ công chức, chú trọng đến vai trò của nhóm cố vấn v.v…

     Trên tinh thần nhận thức được những hạn chế còn tồn tại của hệ thống hành chính tại các quốc gia hợp tác như: vẫn còn khoảng cách giữa yêu cầu đặt ra và năng lực triển khai của khối hành chính; các biện pháp khuyến khích tại các tổ chức thuộc khu vực công kém hiệu quả hay việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực chưa hiệu quả… diễn giả Dosuk Lee đã đưa ra một số kinh nghiệm và mô hình để triển khai việc chuyển giao chính sách, xây dựng hệ thống thực thi chính sách và nhân rộng các chương trình cải cách lĩnh vực hành chính công cho các quốc gia trong khu vực châu Á.

     Phiên 2: Những điển hình đổi mới của Chính phủ Hàn Quốc 3.0.

     Sáng kiến Chính phủ 3.0 của Hàn Quốc được thiết kế để có "một mô hình mới cho hoạt động của chính phủ” nhằm cung cấp các dịch vụ công theo yêu cầu và tạo ra việc làm mới một cách sáng tạo bằng cách mở và chia sẻ dữ liệu của chính phủ công chúng và khuyến khích sự trao đổi và hợp tác giữa các cơ quan chính phủ. “Tập trung vào trụ cột quan trọng của đổi mới khu vực công - chẳng hạn như tính minh bạch, năng lực hành chính, cung cấp dịch vụ theo yêu cầu, và nền kinh tế sáng tạo” - sáng kiến này tìm cách gia tăng sự hài lòng của người dân. Phiên này tìm hiểu Chính phủ 3.0 chi tiết hơn, với cuộc thảo luận cụ thể về đo lường kết quả xã hội từ dữ liệu công khai về lĩnh vực phúc lợi và y tế công cộng, và sử dụng kết quả đầu ra như vậy để mở rộng những lợi ích của sự công khai cũng như xem xét những hệ luỵ và lựa chọn thay thế để khuyến khích sự công khai hơn nữa.

     Diễn giả 1: Kwangseok Yoon, Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu quản lý khu vực công, Viện Hành chính công Hàn Quốc.

     Bài thuyết trình: “Nghiên cứu về hiệu quả thực hiện Tự do thông tin ở Hàn Quốc

     Diễn giả 2: YS Lee, Giám đốc điều hành, Sở thông tin xã hội quốc gia Hàn Quốc.

     Bài thuyết trình: “Chiến lược Dữ liệu mở của Chính phủ Hàn Quốc”.

     Phiên 3: Tăng cường năng lực cho các tổ chức khu vực công: nghiên cứu trường hợp Việt Nam

     Phiên này đặc biệt xem xét ba khía cạnh của đổi mới quản trị gần đây tại Việt Nam: đổi mới trong thủ tục hành chính công hiện nay, các khả năng tăng cường công tác hoạch định chính sách và luật pháp vì phát triển bền vững, và những ứng dụng chính phủ điện tử trong lĩnh vực công, đặc biệt là để đạt được tính minh bạch hơn và trách nhiệm giải trình.

     Diễn giả 1: Nguyễn Vũ Hoàng, Quyền Trưởng khoa, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị khu vực I, Việt Nam

     Bài thuyết trình: “Tăng cường năng lực của các cơ quan hoạch định chính sách, luật pháp nhằm mục tiêu phát triển bền vững”.

     Diễn giả 2: Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định, Việt Nam

     Bài thuyết trình: “Chính phủ điện tử trong công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình”.

     Diễn giả 3: Trần Văn Ngợi, Viện Trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, Việt Nam

     Bài thuyết trình: “Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính: Bài học kinh nghiệm thành công trong chương trình tổng thể cải cách hành chính ở Việt Nam”.

     Phiên 4: Tăng cường kĩ năng và năng lực con người: Vai trò của Quản lí nguồn nhân lực”

     Đội ngũ công chức và lao động khu vực công là trung tâm của mọi hoạt động trong quá trình đổi mới, do đó việc quản lý và phát triển lực lượng lao động trong chính phủ là điều kiện cơ bản nhằm xây dựng năng lực phục vụ đổi mới . Phiên này thảo luận cách tiếp cận quốc gia nhằm tổ chức và quản lý lực lượng lao động khu vực công để tạo ra bối cảnh đổi mới trong khu vực công. Những tranh luận sẽ xoay quanh những khía cạnh liên quan đến việc thiết lập hệ thống khuyến khích quyền của công chức (VD: các giải thưởng, danh hiệu công nhận chính thức/không chính thức v.v), quản lý giá trị và văn hóa khu vực công, hệ thống học tập, các kỹ năng và tăng khả năng cạnh tranh cho đổi mới.

     Diễn giả 1: Marco Daglio, Quản lí dự án, Quan sát viên Đổi mới khu vực công, OECD

     Bài thuyết trình: “Quản lý nhân lực vì sự đổi mới: Quản lý chuẩn mực mới”.

     Diễn giả 2: Inbo Song, Nghiên cứu viên, Viện nghiên cứu trợ cấp nhân viên chính phủ, Hàn Quốc

     Bài thuyết trình: “Cải cách chế độ hưu trí cho công chức (CSPS) tại Hàn Quốc”.

     Diễn giả 3: Trần Thị Thanh Thuỷ, Phó Viện trưởng, Viện Lãnh đạo và Chính sách công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Việt nam

     Bài thuyết trình: “Đào tạo các nhà lãnh đạo chiến lược cho khu vực công”.

Ngày thứ 2 của Diễn đàn gồm 2 phiên chính và phiên bế mạc.

     Phiên 5: Quản lí dữ liệu, thông tin và kiến thức

     Tiếp nhận, xử lý và chia sẻ thông tin từ môi trường bên ngoài của mỗi tổ chức là rất quan trọng để hiểu được nhu cầu và mong muốn của người dân. Năng lực để xử lý và sử dụng dữ liệu hiệu quả cũng được dùng để hỗ trợ các tổ chức để họ có thể xác định các khu vực có yêu cầu đổi mới. Chế độ quan liêu, thứ bậc truyền thống thường giới hạn dòng chảy ngang của thông tin do các quy định cứng nhắc và không phủ hợp trong thực tiễn quản lý thông tin. Phiên này thảo luận về những công cụ mà các nước đang sử dụng nhằm phục vụ tốt hơn việc tương tác thông tin giữa các tổ chức và nâng cao năng lực cho chính các tổ chức trong quá trình đổi mới.

     Diễn giả 1: Keitha Booth, Giám đốc Chương trình dữ liệu và thông tin chính phủ mở New Zealand

     Bài thuyết trình: “Đổi mới từ việc công khai dữ liệu và thông tin khu vực công của New Zealand

     Diễn giả 2: Kwangsok Oh, Cơ quan nghiên cứu chính phủ 3.0 Viện Hành chính công Hàn Quốc

     Phiên 6: Đơn giản hóa các quy tắc và quy định

     Xem xét lại các quy định về quy trình và dịch vụ có thể được sử dụng như một đòn bẩy để thay đổi khả năng sáng tạo của các tổ chức khu vực công. Trong khi các quy tắc và quy định được thiết lập với cùng một mục đích (ví dụ: quản lý và trách nhiệm sử dụng công quỹ), chúng có thể có tác dụng không mong muốn do những giàng buộc đến việc tổ chức thực hiện đổi mới. Ví dụ, những khác biệt và chính sách bảo mật được các chính phủ thiết lập (ví dụ: bảo vệ bí mật thông tin của một cơ quan) có thể hạn chế sự phát triển của mô hình mở trong việc chia sẻ tri thức dựa trên web và tương tác với cộng đồng. Nhiều nước OECD đã trải qua quá trình trao đổi ý kiến rộng rãi để xây dựng luật pháp, nhưng rất ít người làm như vậy nhằm tìm ra những tác động của các yêu cầu về mặt hành chính nội bộ cũng như năng lực của tổ chức mình phụ vụ đổi mới. Phiên này thảo luận về những thách thức trong quá trình đổi mới do môi trường hành chính có những quy định quá mức và và những khó khăn trong tiếp cận chúng.

     Diễn giả 1: Joao Vasconcelos, Trưởng phòng, phòng dự án và đổi mới, Cơ quan hiện đại hóa hành chính, Bồ Đào Nha.

     Diễn giả 2: Nguyễn Đăng Trương, Phó Cục trưởng Cục quản lí đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam.

     Sau hai ngày làm việc khẩn trương, tích cực và hiệu quả, Diễn đàn Quản trị công châu Á lần thứ hai về Đổi mới khu vực công đã kết thúc thành công tốt đẹp. Các diễn giả đến từ nhiều quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã có những chia sẻ hết sức thẳng thắn và thiết thực về kinh nghiệm và thực tiễn triển khai những cải cách, đổi mới trong lĩnh vực quản trị công tại quốc gia mình. Đây sẽ là những bài học rất quý báu cho các quốc gia trong khu vực nói riêng và các quốc gia khác trên thế giới nói chung trong tiến trình phát triển, đổi mới và hội nhập quốc tế, trong đó lĩnh vực đóng vai trò then chốt hàng đầu trước hết chính là sự đổi mới trong lĩnh vực quản trị công./.

 
Share Post
Một số bài viết khác

- Toàn văn bài Diễn văn của Tổng thống Obama tại Trung tâm hội nghị quốc gia

- Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm “Quản trị tài chính và sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô: Kinh nghiệm của Vương quốc Anh và Châu Âu; Hoạch định chiến lược và phát triển kinh tế: Kinh nghiệm vương quốc Anh”

- Tọa đàm “Phát triển lãnh đạo khu vực công – Kinh nghiệm từ Singapore” - Lan Chi

- Tọa đàm: “PAPI – Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh – Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân” - Lan Chi

- Đoàn công tác Học viện Chính trị Khu vực I thăm quan Khu kinh tế Vũng Áng - Tác giả: Quang Trung

- Đoàn công tác Học viện Chính trị Khu vực I làm việc tại Hà Nam