TS. Vũ Xuân Bình

04/05/2015 15:37

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I- THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên: VŨ XUÂN BÌNH

Năm sinh: 1976                   Giới tính: Nam

Chức vụ: Giảng viên tại Học viện chính trị khu vực I

Học vị: Tiến sỹ Kinh tế (2013)

Học hàm:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Tốt)

Email: economics.binh@gmail.com

Điện thoại cơ quan: 04.38540203

Di động: 0902 130 949

Địa chỉ cơ quan: 15 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

II- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Quản lý kinh tế

1999

Thạc sỹ

Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Quản lý kinh tế

2005

Cao cấp lý luận

Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I

Cao cấp lý luận

2006

Tiến sỹ

Đại học Griffith, Úc

Kinh tế

2013

Nghiên cứu cấp độ sau tiến sỹ

Đại học Griffith, Úc

Kinh tế

2014

 

III- NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY:

 1. Quá trình công tác:

  • Từ T9/2014 đến nay: Giảng viên, giảng dạy và nghiên cứu tại Học viên Chính trị Khu vực I, Hà Nội, Việt Nam.
  • Từ T9/2013 - T8/2014: Nghiên cứu cấp độ sau tiến sỹ và Giảng dạy tại Đại học Griffith, Úc.
  • Từ 2009 – 2013: Nghiên cứu sinh tiến sỹ, nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Griffith, Úc.
  • Từ 2001 - 2008: Giảng viên, giảng dạy và nghiên cứu tại Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I, Hà Nội, Việt Nam.
  • Từ 1999 – 2000: Cán bộ kinh doanh tại Công ty thương mại Mỹ Việt. 

2. Các công trình KH&CN chủ yếu đã công bố:

    2.1. Tạp chí quốc tế:

Vietnam's Responses to Provincial Economics Disparities through Central-Provincial Government Financial Relations, Đồng tác giả, Australasian Journal of Regional Studies, Australia (T1/2015).

Output Disparities and Economic Growth between the APEC Countries, 1990-2011, Tác giả, Journal of Economic Integration, South Korea (Được chấp nhận đăng vòng 1, T4/2015).

    2.2. Các công trình gửi đăng tạp chí quốc tế và đang chờ kết quả phản biện:

Determinants of Regional Income Disparities in Vietnam: An Application of Modern Economic Growth Models, Đồng tác giả, Journal of Regional Science, USA.

Output Inequalities in Vietnam: A Comprehensive Analysis of Individual Convergence Clubs and Provinces, Đồng tác giả, Review of Development Economies, USA.

   2.3. Hội nghị quốc tế:

Provincial Output Disparities in Vietnam and Central-Provincial Government Financial Relations, Tác giả, Brisbane, Australia 2012.

Vietnam's Responses to Provincial Economics Disparities through Central-Provincial Government Financial Relations, Đồng tác giả, New York, USA 2012.

Provincial Output Disparities in Vietnam: 1990-2008, Đồng tác giả, Kuala Lumpur, Malaysia 2011.

3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây:

TT

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Thời gian

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

1

Tầng lớp trung lưu trong phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

2014

Cấp nhà nước

Đã nghiệm thu

2

Tương quan giữa nhà nước và thị trường trong vận hành nền kinh tế theo quan điểm chủ nghĩa tự do mới

2014

Quỹ Nafosted

Đã nghiệm thu

3

Phát triển doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay

2014

Cấp Bộ

Chưa nghiệm thu

4

Kinh nghiệm quản lý và phát triển dịch vụ hành chính công khu vực đô thị của Nhật Bản – Vận dụng cho Việt Nam

2015

Cấp nhà nước

Chưa nghiệm thu

5

Đánh giá tác động của một số chính sách xã hội chủ yếu đối với quản lý và phát triển xã hội trong cộng đồng ngư dân các tỉnh duyên hải miền Trung hiện nay

2015

Cấp nhà nước

Chưa nghiệm thu

 

4. Các dự án tư vấn trong 5 năm gần đây:

TT

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Thời gian

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

1

Forecasting the Demand of Cement in Vietnam towards 2025: An Econometric Investigation

2014

OCD Management Consulting

Đã nghiệm thu

2

Assessment of Customers’ Satisfaction on the EVN’s Electricity Services’ in six provinces including Thai Nguyen, Phu Tho, Bac Giang, Ninh Binh, Thai Binh, Thanh Hoa: An Econometric Investigation.

2014

OCD Management Consulting

Đã nghiệm thu

3

The Water Management’s Industry Profile for Vietnam

2014

Mekong Economics and Australian Government in Vietnam

Đã nghiệm thu

4

The Franchising in Vietnam

2014

Mekong Economics and Australian Government in Vietnam

Đã nghiệm thu

5

Modelling Regional Labour Supply of the States of Australia – A CGE Approach

2013

Australian Government in Canberra

Đã nghiệm thu

6

Provincial Government Revenues and Transfers in Vietnam: an Econometric Investigation

2013

Griffith University, Australia

Đã nghiệm thu

 

5. Giải thưởng (về KH&CN):

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

Đại học Griffith, Úc tài trợ kinh phí đi trình bày bài báo có chất lượng tốt tại hội thảo quốc tế ở New York, Mỹ

2012

2

Đại học Griffith, Úc tài trợ kinh phí đi trình bày bài báo có chất lượng tốt tại hội thảo quốc tế ở Kuala Lumpur, Malaysia

2011

 

6. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp Nhà nước trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây):

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế

11

2

Hội đồng bảo vệ đề án tốt nghiệp Cao cấp lý luận

3

3

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức do Viện Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính Phủ tổ chức

1

4

Phản biện cho tạp chí khoa học của Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Việt Nam

1

 Tải file đính kèm: Click vào đây.

Share Post
Một số bài viết khác

- PGS.TS. Nguyễn Vũ Hoàng

- Ths. Nguyễn Thanh Bình

- Th.s Nguyễn Gia Hùng

- Th.s Trần Minh Đức

- TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

- TS. Hoàng Đình Minh