TS. Hoàng Đình Minh

04/05/2015 15:46

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:

Họ và tên: HOÀNG ĐÌNH MINH                     Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/04/1979                                          Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Thanh Oai – Hà Nội

Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên – Khoa kinh tế chính trị học – Học viện Chính trị Khu vực 1

Chỗ ở riêng hay địa chỉ liên lạc: Ngõ 252 Ngách 53 Nhà số 9 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội.

Số ĐT: 09457 55551                 E-mail: minhktbk@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

 1. Trung học phổ thông:

Hệ đào tạo: PTTH                Thời gian đào tạo:     từ 05/09/1993 đến 31/05/1996.

Nơi học: PTTH Phan Đình Phùng – Hà Nội

2. Đại học:

Hệ đào tạo: Đại học              Thời gian đào tạo:     từ 05/03/2000 đến30/05/2005.

Nơi học: TU Freiberg, Universtitaet Erlangen – Nuernberg.

Ngành học: Logistic, Quản Trị Kinh Doanh, Tài chính Ngân hàng

3. Thạc sĩ:

Thời gian đào tạo:       từ 15./09/2005 đến 30/06/2008.

Nơi học: Universtitaet Erlangen – Nuernberg

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Tên đề tài luận văn: "So sánh quá trình thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam và Đức".

Người hướng dẫn: GS. TS. Kai Ingo Voigt

4. Tiến sĩ:

Hình thức đào tạo: Hệ tập trung ba năm tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Thời gian đào tạo: từ 12/2010 đến 03/2014

Tại: ĐH Bách Khoa Hà Nội – Viện Kinh tế và Quản lý Việt Nam

Tên đề tài luận án: "Mối liên hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế Việt Nam"

Chuyên ngành: Kinh tế học

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Nghiến, TS. Phạm Cảnh Huy

Ngày và nơi bảo vệ: 07/2014 Tại ĐH Bách Khoa Hà Nội.

5. Trình độ ngoại ngữ: Anh, Đức (tốt)


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:


Thời gian

Nơi công tác

 Công việc đảm nhiệm

2007 - 2008

Tập đoàn Quelle

Kiểm toán nội bộ

04/2009 – 06/2009

Mê Linh Plaza

Trợ lý giám đốc

01/2011 – 01/2012

GIZ

Chuyên viên dự án PPP

02/2009 – 03/2015

ĐH Bách Khoa Hà Nội

Giảng viên

04/2015 – đến nay

Học viện Chính trị khu vực I

Giảng viên

 

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:

1. Định hướng đưa doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khủng hoảng (Kỷ yếu hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vượt qua khủng hoảng, 2012).

2. Giáo trình Thị trường chứng khoán (Chủ biên), NXB Thông tin – Truyền thông, 2012.

3. Ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất nhập khẩu tại Việt Nam, Tạp chí Tài chính, số 04 (582) 2013.

4. Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ (Tham gia), NXB Thông tin – Truyền thông, 2013.

5. Ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong xây dựng chính sách tiền tệ nhằm ổn định tỷ giá, Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, số 11(380), 06/2013.

6. Lạm phát mục tiêu và nguyên tắc Taylor trong điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam, Tạp chí Giáo dục lý luận, 204, 2013.

7. Ảnh hưởng của tỷ giá đối với xuất nhập khẩu của Việt Nam thời gian qua, Kỷ yếu hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vượt qua khủng hoảng, 2013.

8. Nghiên cứu biến động của một số yếu tố ảnh hưởng đến lạm phát mục tiêu và tỷ giá hối đoái trên thị trường tài chính Việt Nam giai đoạn 2013 – 2015, Đề tài nghiên cứu cấp trường (2012).

9. Chính sách tiền tệ và những biến động trên thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian qua, Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, số 24(393), 12/2013.

10. Chính sách tiền tệ và mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá tại Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2013, đề xuất cho các năm tiếp theo, Báo cáo Hội thảo khoa hoc: Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô 2014 – 2015, Bộ Kế hoạch và đầu tư, 12/2013.

11. Quản lý thị trường vàng và chính sách tiền tệ giai đoạn 2014 - 2015, Tạp chi Thị trường tài chính tiền tệ 04/2014

12. Mối quan hệ giữa lạm phát – tỷ giá: Một số khuyến nghị, Tạp chí Tài chính, số 04. 2014.

13. Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái: nghiên cứu từ số liệu thực tế ở Việt Nam và một số khuyến nghị, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 11 (404) phát hành tháng 6/2014.

14. Giải pháp ngăn ngừa trục lợi bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Việt Nam, Tạp chí tài chính, số 08/2014.

15. Entrepreneurship in transformation process: a case study from north east Vietnam (Quang Ninh, Hai Phong, Bac Ninh, Hai Duong), Kỷ yếu hội thảo Innovation Management in SMEs (ICECH2014).

16. Phát triển nguồn nhân lực – giải pháp chống suy thoái kinh tế trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ: thực tế tại huyện Thủy Nguyên, Kỷ yếu hội thảo Innovation Management in SMEs (ICECH2014).

17. Vietnam Logistics development from international experiences, International Conference: Logistics and supply chain management collaboration and integration (2014).

18. Nâng cao hiệu quả các kênh vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Khơi thông nguồn vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, 12/2014.

19. Chính sách lạm phát mục tiêu, Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế, Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ, số 1 + 2 (418 + 419), 2015.

20. Hiệu quả khi thực hiện chính sách lạm phát mục tiêu và nguyên tắcTaylor tại Việt Nam,Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 24/2014.


Tải file đính kèm: Click vào đây.

Share Post
Một số bài viết khác

- PGS.TS. Nguyễn Vũ Hoàng

- Ths. Nguyễn Thanh Bình

- Th.s Nguyễn Gia Hùng

- Th.s Trần Minh Đức

- TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

- TS. Vũ Xuân Bình