Th.s Nguyễn Gia Hùng

18/08/2015 15:29

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:    Nguyễn Gia Hùng                                         Giới tính:  Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 11/09/1973                                  Nơi sinh: Bắc Ninh

Quê quán: Tiên Du, Bắc Ninh                                           Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                                   Năm nhận học vị: 2006

Chức vụ: giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Dân tộc & Tôn giáo, tín ngưỡng

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: P.902-CT2 chung cư Bắc Hà, phường Mỗ Lao, TP. Hà Đông

Điện thoại liên hệ: CQ:                   NR: 0462863119      DĐ: 0946674708

Fax:                                        Email: hnghvct@yahoo.com.vn

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Hệ đại học:

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội

Ngành học: Tiếng Anh

Nước đào tạo:                                                                       Năm tốt nghiệp: 1996

Bằng đại học 2: Cử nhân Chính trị                                                Năm tốt nghiệp: 2003

2. Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành: Tôn giáo học                              Năm cấp bằng: 2006

Nơi đào tạo: Học viện Chính  trị Quốc gia HCM

- Tiến sĩ chuyên ngành: Nghiên cứu sinh ngành Triết học Tôn giáo    Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo: Đại học Wollongong, Australia

- Tên luận án: The cult of village guardian deities in the life of the villagers in contemporary Vietnam

 

3. Ngoại ngữ:               Tiếng Anh                                       Mức độ sử dụng: thành thạo

                                     Tiếng Pháp                                    Mức độ sử dụng: đọc & viết

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ năm 1996 đến nay

Khoa DT&TG, TN

Giảng viên

 

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

    1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia (5 năm trở lại):


Số TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Đảm bảo và đấu tranh nhân quyền trên vấn đề dân tộc kinh nghiệm cho Việt Nam

01/2014 -12/2014

Cấp cơ sở

Cộng tác viên

2

...

 

 

 

 

     2. Các công trình khoa học đã công bố (5 năm trở lại):

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

The worship of guardian deities of village Quan Nhân: the re-invention of a tradition

2015

International Journal of Social Science and Humannaty, Vol.5, No. 1, January 2015

2

...

 

 

 Tải file đính kèm: Click vào đây.

Share Post
Một số bài viết khác

- PGS.TS. Nguyễn Vũ Hoàng

- Ths. Nguyễn Thanh Bình

- Th.s Trần Minh Đức

- TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

- TS. Hoàng Đình Minh

- TS. Vũ Xuân Bình