Những nội dung cơ bản của Hiệp định TPP

19/10/2015 15:27

Những nội dung cơ bản của Hiệp định TPP

     Có năm nội dung chính đã làm TPP trở thành một Hiệp định quan trọng của thế kỷ 21, đặt ra các tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu, đồng thời tiếp tục giải quyết các vấn đề của thời đại mới.  Những nội dung đó bao gồm:
- Tiếp cận thị trường toàn diện.
- Cách tiếp cận cam kết trong khu vực. 
- Xem xét các thách thức thương mại mới.
- Thương mại toàn diện.  
- Nền tảng hội nhập khu vực.
     
     Hiệp định TPP gồm có 30 Chương, cụ thể như sau:
 1. Quy định chung và các định nghĩa
 2. Thương mại hàng hóa
 3. Dệt may
 4. Quy tắc xuất xứ
 5. Hải quan và thúc đẩy thương mại
 6. Các biện pháp vệ sinh dịch tễ
 7. Rào cản kỹ thuật trong thương mại
 8. Biện pháp phòng vệ thương mại
 9. Đầu tư
 10. Thương mại dịch vụ xuyên biên giới
 11. Dịch vụ tài chính
 12. Tạm nhập cảnh cho doanh nhân
 13. Viễn thông
 14. Thương mại điện tử
 15. Mua sắm công
 16. Chính sách cạnh tranh
 17. Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền được chỉ định.
 18. Sở hữu trí tuệ
 19. Lao động
 20. Môi trường
 21. Hợp tác và phát triển năng lực
 22. Năng lực cạnh tranh và hỗ trợ kinh doanh
 23. Phát triển
 24. Doanh nghiệp vừa và nhỏ
 25. Sự đồng bộ trong quy định
 26. Minh bạch và chống tham nhũng
 27. Quy định về hành chính và thể chế
 28. Giải quyết tranh chấp
 29. Các vấn đề ngoại lệ
 30. Điều khoản thi hành

Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/11533/nhung-noi-dung-co-ban-cua-hiep-dinh-tppShare Post
Một số bài viết khác

- Tương quan giữa nhà nước và thị trường trong vận hành nền kinh tế ở một số nước châu Á: Hàm ý cho Việt Nam - Tác giả: PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, TS. Vũ Xuân Bình

- Định hướng phát triển Logistic Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế - Tác giả: TS. Hoàng Đình Minh, TS. Trương Bảo Thanh, Ths. Nguyễn Quang Minh

- Chính sách tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam - Tác giả: PGS.TS Hoàng Văn Hoan

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam giai đoạn 1988 - 2015: Thực trạng và vấn đề - Tác giả: Ngô Quang Trung

- Phát triển công nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường - Góc nhìn từ khu kinh tế Vũng Áng: Nghiên cứu trường hợp khu liên hợp gang thép của tập đoàn FORMOSA - Tác giả: TS. Phí Hùng Cường

- Khả năng huy động vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam - Tác giả: TS. Hoàng Đình Minh, TS. Trương Bảo Thanh

- Vấn đề chuyển giá của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam hiện nay - Tác giả: Ngô Quang Trung

- Phòng ngừa, khắc phục một số căn bệnh trong tư duy lãnh đạo, quản lý - Tác giả: PGS.TS. Đoàn Minh Huấn