Liên hệ

02/03/2015 15:31

Học Viện Chính Trị Khu Vưc I

Viện Nghiên Cứu Chính Sách và Phát Triển

Địa chỉ: Số 15 Đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3858 0108 - Fax:04.35530335

 Share Post