Điểm Sách


Phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 2020 - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn - Tác giả: PGS.TS. Trần Hậu - PGS.TS. Đoàn Minh Huấn (đồng chủ biên) Phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 2020 - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn - Tác giả: PGS.TS. Trần Hậu - PGS.TS. Đoàn Minh Huấn (đồng chủ biên)Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội hiện nay - Vận dụng cho Việt Nam - Tác giả: TS, GS. Hoàng Chí Bảo – PGS, TS. Đoàn Minh Huấn (Đồng chủ biên) Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội hiện nay - Vận dụng cho Việt Nam - Tác giả: TS, GS. Hoàng Chí Bảo – PGS, TS. Đoàn Minh Huấn (Đồng chủ biên)Hợp tác công - tư ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - Tác giả: PGS, TS. Ngô Ngọc Thắng - PGS, TS. Hoàng Văn Hoan - TS. Nguyễn Vĩnh Thanh (Đồng chủ biên) Hợp tác công - tư ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - Tác giả: PGS, TS. Ngô Ngọc Thắng - PGS, TS. Hoàng Văn Hoan - TS. Nguyễn Vĩnh Thanh (Đồng chủ biên)Giới thiệu sách "Khoa học lãnh đạo — Lý thuyết và kỹ năng" - Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bá Dương Giới thiệu sách "Khoa học lãnh đạo — Lý thuyết và kỹ năng" - Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bá DươngGiới thiệu sách "Giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở Việt Nam”. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Bá Dương Giới thiệu sách "Giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở Việt Nam”. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Bá DươngSự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO - Tác giả: TS. Đoàn Duy Khương (chủ biên) Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO - Tác giả: TS. Đoàn Duy Khương (chủ biên)Giới thiệu sách: "Phân tích chính sách công ở Việt Nam" - Tác giả: PGS, TS. Hồ Tấn Sáng; TS. Nguyễn Thị Tâm Giới thiệu sách: "Phân tích chính sách công ở Việt Nam" - Tác giả: PGS, TS. Hồ Tấn Sáng; TS. Nguyễn Thị Tâm
Áp dụng “hiệu ứng mạng” trong cạnh tranh quốc tế - Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tường Anh Áp dụng “hiệu ứng mạng” trong cạnh tranh quốc tế - Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tường AnhThu hút FDI để phát triển kinh tế các tỉnh miền núi - trung du phía Bắc - Tác giả: GS. TS. Đỗ Đức Bình, PGS. TS. Ngô Thị Tuyết Mai, TS. Đỗ Thị Hương (Đồng chủ biên) Thu hút FDI để phát triển kinh tế các tỉnh miền núi - trung du phía Bắc - Tác giả: GS. TS. Đỗ Đức Bình, PGS. TS. Ngô Thị Tuyết Mai, TS. Đỗ Thị Hương (Đồng chủ biên)Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế: Tiếp cận lý luận và thực tiễn ở một số quốc gia - Tác giả: PGS, TS. Vũ Thanh Sơn (Chủ biên) Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế: Tiếp cận lý luận và thực tiễn ở một số quốc gia - Tác giả: PGS, TS. Vũ Thanh Sơn (Chủ biên)Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay - Tác giả: TS. Vũ Thị Vinh Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay - Tác giả: TS. Vũ Thị VinhNhững vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020 - Tác giả: PGS. TS. Lê Quốc Lý (Chủ biên) Những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020 - Tác giả: PGS. TS. Lê Quốc Lý (Chủ biên)Bẫy thu nhập trung bình - Bài học cho Việt Nam - Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương Bẫy thu nhập trung bình - Bài học cho Việt Nam - Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ươngNợ công Việt Nam - Nhìn từ kinh nghiệm châu Âu (sách chuyên khảo) - Tác giả: PGS, TS. Đinh Công Tuấn (Chủ biên) Nợ công Việt Nam - Nhìn từ kinh nghiệm châu Âu (sách chuyên khảo) - Tác giả: PGS, TS. Đinh Công Tuấn (Chủ biên)Tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu ThủyCác mô hình quản lý nhà nước hiện đại - Tác giả: David Held  Dịch giả: Phạm Nguyên Trường Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại - Tác giả: David Held Dịch giả: Phạm Nguyên TrườngTại Sao Các Quốc Gia Thất Bại - Tác giả: Daron Acemoglu và James A. Robinson Tại Sao Các Quốc Gia Thất Bại - Tác giả: Daron Acemoglu và James A. RobinsonGiới thiệu sách: "Tư duy lại khoa học - Tri thức và công chúng trong Kỷ nguyên bất định" Giới thiệu sách: "Tư duy lại khoa học - Tri thức và công chúng trong Kỷ nguyên bất định"Trang: 1 [2] 3