Điểm Sách


Báo cáo tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt Nam Báo cáo tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt NamTổng quan Báo cáo phát triển con người năm 2015 - Việc làm vì phát triển con người Tổng quan Báo cáo phát triển con người năm 2015 - Việc làm vì phát triển con ngườiPAPI 2015 - Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2015 - Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt NamDoanh nghiệp xã hội tại Việt Nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sách Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sáchĐề án tổng thể -  Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều áp dụng trong giai đoạn 2016-2020 Đề án tổng thể - Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều áp dụng trong giai đoạn 2016-2020Báo cáo quốc gia - Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam Báo cáo quốc gia - Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt NamCountry Reports - 15 years Achieving the Viet Nam Millennium Development Goals Country Reports - 15 years Achieving the Viet Nam Millennium Development GoalsSách chuyên khảo: Thể chế pháp luật của một số quốc gia trên thế giới Sách chuyên khảo: Thể chế pháp luật của một số quốc gia trên thế giớiBáo cáo tóm tắt chính sách - Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2015 về Tăng trưởng bao trùm Báo cáo tóm tắt chính sách - Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2015 về Tăng trưởng bao trùmBáo cáo phát triển con người Việt Nam 2015 về tăng trưởng bao trùm Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2015 về tăng trưởng bao trùmBáo cáo tổng quan: Việt Nam 2035 - Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ Báo cáo tổng quan: Việt Nam 2035 - Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủChỉ dẫn thông tin khoa học tuần 9 (2016) Chỉ dẫn thông tin khoa học tuần 9 (2016)Chỉ dẫn thông tin khoa học tuần 8 (2016) Chỉ dẫn thông tin khoa học tuần 8 (2016)Chỉ dẫn thông tin khoa học tuần 7 (2016) Chỉ dẫn thông tin khoa học tuần 7 (2016)Giới thiệu sách: "Cẩm nang xây dựng dự án nghiên cứu trong khoa học xã hội" - Tác giả: Gordon Mace, Francois Petry Giới thiệu sách: "Cẩm nang xây dựng dự án nghiên cứu trong khoa học xã hội" - Tác giả: Gordon Mace, Francois PetryGiới thiệu sách: "Nghệ thuật viết luận văn" - Tác giả: Michel Beaud Giới thiệu sách: "Nghệ thuật viết luận văn" - Tác giả: Michel BeaudGiới thiệu sách: "Chiến tranh tiền tệ" - Tác giả: Song Hong Bing Giới thiệu sách: "Chiến tranh tiền tệ" - Tác giả: Song Hong BingGiới thiệu sách: "Tâm lý bầy đàn" - Tác giả: Mark Earls Giới thiệu sách: "Tâm lý bầy đàn" - Tác giả: Mark EarlsTrang: [1] 2 3