Dịch thuật


Các yếu tố quyết định thành công cho hợp tác công – tư trong  phát triển cơ sở hạ tầng (phần 2) - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà – Hiệu đính: Vũ Xuân Bình Các yếu tố quyết định thành công cho hợp tác công – tư trong phát triển cơ sở hạ tầng (phần 2) - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà – Hiệu đính: Vũ Xuân BìnhCác thành phố thông minh ở Châu Âu - Tác giả: Andrea Caragliu, Chiara Del Bo & Peter Nijkamp - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Hiệu đính: Trần Minh Hoàng Các thành phố thông minh ở Châu Âu - Tác giả: Andrea Caragliu, Chiara Del Bo & Peter Nijkamp - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Hiệu đính: Trần Minh HoàngCác yếu tố quyết định thành công cho hợp tác công – tư trong  phát triển cơ sở hạ tầng (phần 1) - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà – Hiệu đính Vũ Xuân Bình Các yếu tố quyết định thành công cho hợp tác công – tư trong phát triển cơ sở hạ tầng (phần 1) - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà – Hiệu đính Vũ Xuân BìnhQuản trị văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo ở Singapore - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà – Hiệu đính: Nguyễn Thanh Bình Quản trị văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo ở Singapore - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà – Hiệu đính: Nguyễn Thanh BìnhChiến lược chính phủ điện tử tại các nước phát triển và đang phát triển: Khung thực hiện và trường hợp thực tiễn (Phần 2) - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Hiệu đính: Vũ Xuân Bình Chiến lược chính phủ điện tử tại các nước phát triển và đang phát triển: Khung thực hiện và trường hợp thực tiễn (Phần 2) - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Hiệu đính: Vũ Xuân BìnhChiến lược chính phủ điện tử tại các nước phát triển và đang phát triển: Khung thực hiện và trường hợp thực tiễn (Phần 1) - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Hiệu đính: Vũ Xuân Bình Chiến lược chính phủ điện tử tại các nước phát triển và đang phát triển: Khung thực hiện và trường hợp thực tiễn (Phần 1) - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Hiệu đính: Vũ Xuân BìnhGiao thông đô thị bền vững: Bốn khía cạnh đổi mới (Phần 2) - Tác giả: Todd Goldman & Roger Gorham - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà, Hiệu đính: Hồ Thị Tuyết Nhung Giao thông đô thị bền vững: Bốn khía cạnh đổi mới (Phần 2) - Tác giả: Todd Goldman & Roger Gorham - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà, Hiệu đính: Hồ Thị Tuyết NhungGiao thông đô thị bền vững: Bốn khía cạnh đổi mới (Phần 1) - Tác giả: Todd Goldman & Roger Gorham - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Hiệu đính: Hồ Thị Tuyết Nhung Giao thông đô thị bền vững: Bốn khía cạnh đổi mới (Phần 1) - Tác giả: Todd Goldman & Roger Gorham - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Hiệu đính: Hồ Thị Tuyết NhungPhát triển thương hiệu trong cuộc khủng hoảng: Sớm còn hơn không - Tác giả: SERGEY MITROFANOV Phát triển thương hiệu trong cuộc khủng hoảng: Sớm còn hơn không - Tác giả: SERGEY MITROFANOVQuản lý nguồn nhân lực với tư cách là quá trình tương tác xã hội - Tác giả: GS, TS. Safonov Kirill Borisovich - ThS. Nguyễn Thu Thủy dịch, ThS. Vũ Thị Xuân Mai hiệu đính Quản lý nguồn nhân lực với tư cách là quá trình tương tác xã hội - Tác giả: GS, TS. Safonov Kirill Borisovich - ThS. Nguyễn Thu Thủy dịch, ThS. Vũ Thị Xuân Mai hiệu đínhTiền đề kinh tế vĩ mô của việc thực hiện mô hình tăng trưởng mới -  TS. S.Drobyshevsky, TS. S.Sinelnikov-Murylev - Biên dịch: Phí Văn Hội Tiền đề kinh tế vĩ mô của việc thực hiện mô hình tăng trưởng mới - TS. S.Drobyshevsky, TS. S.Sinelnikov-Murylev - Biên dịch: Phí Văn HộiChính sách xã hội ở các nước Mỹ Latinh đầu thế kỷ XXI: Sự vận dụng và những cải biến - Tác giả: E. E. Kuznesova - Biên dịch: Vũ Thị Xuân Mai Chính sách xã hội ở các nước Mỹ Latinh đầu thế kỷ XXI: Sự vận dụng và những cải biến - Tác giả: E. E. Kuznesova - Biên dịch: Vũ Thị Xuân MaiCác quan điểm lý luận - phương pháp luận của quản lý toàn cầu tài nguyên thiên nhiên - Tác giải: D. Ju zhuzha - Biên dịch: Phí Văn Hội Các quan điểm lý luận - phương pháp luận của quản lý toàn cầu tài nguyên thiên nhiên - Tác giải: D. Ju zhuzha - Biên dịch: Phí Văn Hội"Phê phán hệ tư tưởng": Chủ nghĩa xã hội thời đại chủ nghĩa tân Mácxít và chủ nghĩa hậu Mácxít - Tác giả: TERRELL CARVEL - Biên dịch: Ngô Xuân Lãng "Phê phán hệ tư tưởng": Chủ nghĩa xã hội thời đại chủ nghĩa tân Mácxít và chủ nghĩa hậu Mácxít - Tác giả: TERRELL CARVEL - Biên dịch: Ngô Xuân LãngXã hội hóa các quan hệ xã hội và sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân - Tác giả: GS,TS. A. ZELDNER - Biên dịch: Vũ Thị Xuân Mai Xã hội hóa các quan hệ xã hội và sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân - Tác giả: GS,TS. A. ZELDNER - Biên dịch: Vũ Thị Xuân MaiChủ nghĩa tự do, chủ nghĩa Mác và xem xét lại lý thuyết dân chủ (Phần cuối) - Tác giả: Angelo Segrillo - Biên dịch: Thái Thị Xuân Minh Chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa Mác và xem xét lại lý thuyết dân chủ (Phần cuối) - Tác giả: Angelo Segrillo - Biên dịch: Thái Thị Xuân MinhChủ nghĩa tự do, chủ nghĩa Mác và xem xét lại lý thuyết dân chủ (Phần 1) - Tác giả: ANGELO SEGRILLO - Biên dịch: Thái Thị Xuân Minh Chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa Mác và xem xét lại lý thuyết dân chủ (Phần 1) - Tác giả: ANGELO SEGRILLO - Biên dịch: Thái Thị Xuân MinhCác nhóm lợi ích trong tiến trình cải cách chính trị - xã hội - Tác giả: A.V.POPOV Các nhóm lợi ích trong tiến trình cải cách chính trị - xã hội - Tác giả: A.V.POPOVTrang: [1] 2