Ấn phẩm/dịch thuật


Chỉ dẫn thông tin khoa học tuần 9 (2016) Chỉ dẫn thông tin khoa học tuần 9 (2016)Giao thông đô thị bền vững: Bốn khía cạnh đổi mới (Phần 1) - Tác giả: Todd Goldman & Roger Gorham - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Hiệu đính: Hồ Thị Tuyết Nhung Giao thông đô thị bền vững: Bốn khía cạnh đổi mới (Phần 1) - Tác giả: Todd Goldman & Roger Gorham - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Hiệu đính: Hồ Thị Tuyết NhungPhát triển thương hiệu trong cuộc khủng hoảng: Sớm còn hơn không - Tác giả: SERGEY MITROFANOV Phát triển thương hiệu trong cuộc khủng hoảng: Sớm còn hơn không - Tác giả: SERGEY MITROFANOVQuản lý nguồn nhân lực với tư cách là quá trình tương tác xã hội - Tác giả: GS, TS. Safonov Kirill Borisovich - ThS. Nguyễn Thu Thủy dịch, ThS. Vũ Thị Xuân Mai hiệu đính Quản lý nguồn nhân lực với tư cách là quá trình tương tác xã hội - Tác giả: GS, TS. Safonov Kirill Borisovich - ThS. Nguyễn Thu Thủy dịch, ThS. Vũ Thị Xuân Mai hiệu đínhPhân tích so sánh pháp luật phòng, chống tham nhũng quốc tế: Bài học về những cơ chế xử lý và thực thi cho Việt Nam Phân tích so sánh pháp luật phòng, chống tham nhũng quốc tế: Bài học về những cơ chế xử lý và thực thi cho Việt NamPhát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020 Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con ngườiTiền đề kinh tế vĩ mô của việc thực hiện mô hình tăng trưởng mới -  TS. S.Drobyshevsky, TS. S.Sinelnikov-Murylev - Biên dịch: Phí Văn Hội Tiền đề kinh tế vĩ mô của việc thực hiện mô hình tăng trưởng mới - TS. S.Drobyshevsky, TS. S.Sinelnikov-Murylev - Biên dịch: Phí Văn HộiChính sách xã hội ở các nước Mỹ Latinh đầu thế kỷ XXI: Sự vận dụng và những cải biến - Tác giả: E. E. Kuznesova - Biên dịch: Vũ Thị Xuân Mai Chính sách xã hội ở các nước Mỹ Latinh đầu thế kỷ XXI: Sự vận dụng và những cải biến - Tác giả: E. E. Kuznesova - Biên dịch: Vũ Thị Xuân MaiCác quan điểm lý luận - phương pháp luận của quản lý toàn cầu tài nguyên thiên nhiên - Tác giải: D. Ju zhuzha - Biên dịch: Phí Văn Hội Các quan điểm lý luận - phương pháp luận của quản lý toàn cầu tài nguyên thiên nhiên - Tác giải: D. Ju zhuzha - Biên dịch: Phí Văn Hội"Phê phán hệ tư tưởng": Chủ nghĩa xã hội thời đại chủ nghĩa tân Mácxít và chủ nghĩa hậu Mácxít - Tác giả: TERRELL CARVEL - Biên dịch: Ngô Xuân Lãng "Phê phán hệ tư tưởng": Chủ nghĩa xã hội thời đại chủ nghĩa tân Mácxít và chủ nghĩa hậu Mácxít - Tác giả: TERRELL CARVEL - Biên dịch: Ngô Xuân LãngXã hội hóa các quan hệ xã hội và sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân - Tác giả: GS,TS. A. ZELDNER - Biên dịch: Vũ Thị Xuân Mai Xã hội hóa các quan hệ xã hội và sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân - Tác giả: GS,TS. A. ZELDNER - Biên dịch: Vũ Thị Xuân MaiChủ nghĩa tự do, chủ nghĩa Mác và xem xét lại lý thuyết dân chủ (Phần cuối) - Tác giả: Angelo Segrillo - Biên dịch: Thái Thị Xuân Minh Chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa Mác và xem xét lại lý thuyết dân chủ (Phần cuối) - Tác giả: Angelo Segrillo - Biên dịch: Thái Thị Xuân MinhChủ nghĩa tự do, chủ nghĩa Mác và xem xét lại lý thuyết dân chủ (Phần 1) - Tác giả: ANGELO SEGRILLO - Biên dịch: Thái Thị Xuân Minh Chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa Mác và xem xét lại lý thuyết dân chủ (Phần 1) - Tác giả: ANGELO SEGRILLO - Biên dịch: Thái Thị Xuân MinhCác nhóm lợi ích trong tiến trình cải cách chính trị - xã hội - Tác giả: A.V.POPOV Các nhóm lợi ích trong tiến trình cải cách chính trị - xã hội - Tác giả: A.V.POPOVCuộc cách mạng của giai cấp trung lưu - Tác giả: Francis Fukuyama Cuộc cách mạng của giai cấp trung lưu - Tác giả: Francis FukuyamaChỉ số chính trị của xã hội công dân trong khu vực - Tác giả: S. K. NAGAEVIA - Biên dịch: Phí Văn Hội Chỉ số chính trị của xã hội công dân trong khu vực - Tác giả: S. K. NAGAEVIA - Biên dịch: Phí Văn HộiChức năng xã hội của Nhà nước - Tác giả: PGS. TS. I.A.TARAMSOVA Chức năng xã hội của Nhà nước - Tác giả: PGS. TS. I.A.TARAMSOVATrang: 1 [2]