PAPI 2015 - Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam

12/04/2016 22:05

      Sáng ngày 12/04/2016, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học thuộc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP) và Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) tổ chức buổi Công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2015.

   Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm này! (Mời tải file đính kèm bên dưới)


Tải file đính kèm: Click vào đây.

Share Post
Một số bài viết khác

- Báo cáo tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt Nam

- Tổng quan Báo cáo phát triển con người năm 2015 - Việc làm vì phát triển con người

- Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sách

- Đề án tổng thể - Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều áp dụng trong giai đoạn 2016-2020

- Country Reports - 15 years Achieving the Viet Nam Millennium Development Goals

- Báo cáo quốc gia - Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam

- Sách chuyên khảo: Thể chế pháp luật của một số quốc gia trên thế giới

- Chỉ dẫn thông tin khoa học tuần 9 (2016)