Ấn phẩm


Báo cáo tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt Nam Báo cáo tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt NamPAPI 2015 - Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2015 - Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt NamDoanh nghiệp xã hội tại Việt Nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sách Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sáchĐề án tổng thể -  Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều áp dụng trong giai đoạn 2016-2020 Đề án tổng thể - Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều áp dụng trong giai đoạn 2016-2020Báo cáo quốc gia - Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam Báo cáo quốc gia - Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt NamCountry Reports - 15 years Achieving the Viet Nam Millennium Development Goals Country Reports - 15 years Achieving the Viet Nam Millennium Development GoalsPolicy Brief - Viet Nam National Human Development Report 2015 - Growth that works for all Policy Brief - Viet Nam National Human Development Report 2015 - Growth that works for allBáo cáo tóm tắt chính sách - Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2015 về Tăng trưởng bao trùm Báo cáo tóm tắt chính sách - Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2015 về Tăng trưởng bao trùmBáo cáo phát triển con người Việt Nam 2015 về tăng trưởng bao trùm Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2015 về tăng trưởng bao trùmGrowth that works for all - Viet Nam Human Development Report 2015 On Inclusive Growth Growth that works for all - Viet Nam Human Development Report 2015 On Inclusive GrowthBáo cáo tổng quan: Việt Nam 2035 - Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ Báo cáo tổng quan: Việt Nam 2035 - Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủChỉ dẫn thông tin khoa học tuần 9 (2016) Chỉ dẫn thông tin khoa học tuần 9 (2016)Phân tích so sánh pháp luật phòng, chống tham nhũng quốc tế: Bài học về những cơ chế xử lý và thực thi cho Việt Nam Phân tích so sánh pháp luật phòng, chống tham nhũng quốc tế: Bài học về những cơ chế xử lý và thực thi cho Việt NamPhát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020 Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người